Lone Törnquist

Har malet 3 konge platter 1994, 1995 og 1996.