Frits Gothardt Rasmussen og Bent Jacobsen

Har malet 1 konge platte 2008