Ellen Friis

Har malet 2 konge platter 2006 og 2007.