Morgens Andersen

Morgens Andersen har malet Platten i 2006.