Susanne Thea.

har malet 3 konge platter 2014, 2019 og 2019.