Godt Nytår til jer alle, håber I er kommet godt ind i det nye år.

Henrik Bach og Thomas Læby tog initiativ til at stifte et nyt Korsør Fugleskydnings Selskab, (KFS) hvilket blev vedtaget på en stiftende generalforsamling, den 9. november 2023 på Madam Bagger, så fugleskydning kan fortsætte, da Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab ligger i dvale.

Følgende blev valgt til ministeriet:

Niels Erik Jacobsen – Statsminister

Max Klintskov – Finansminister

Erik Knudsen – Er blevet Justitsminister

Jan Ziirsen – Er blevet Ceremoniminister

Søren Bak blev også valgt, men har pga. af helbredsmæssige årsager valgt at springe fra.

Jimmy Pedersen – Suppliant

Jens Kjær Nielsen – Suppliant

Det er ministeriets håb at alle skytter vil fortsætte i det nye selskab, så vi kan køre vores traditioner videre, KFS vil derfor fremsende opkrævning af den vedtaget tingskat, på den stiftende generalforsamling, 9 november 2023, private 350,- firma Kr. 700,- primo februar.

Der er afholdt to bestyrelsesmøder 6-12-23 og 24-01-24 I det nye selskab KFS, hvor der blev talt om økonomi, bankkonto og afholdelse af selve fugleskydning som vil blive det samme som i det gamle selskab

Hvor det afholdes, vil blive meddelt senere, da det afhænger af hvad der sker med Sommerlyst.

KFS’ CVR Nr. 44487233

Tingsamling i KFS bliver torsdag den 7. marts på Madam Bagger Kl. 18:00.

Ministeriet har besluttet, at der som noget nyt vil blive afholdt et foredrag om et aktuelt emne, nærmere herom ved selve indkaldelsen, som kommer sammen med opkrævning af tingskat.

Fugleskydning afholdes tirsdag 11 juni – Nærmere herom senere.

Med venlig hilsen

Ministeriet i KFS