Proprietær Jens Peder Nicolai Pedersen

Fuglekongen 1924

Fuglekonge 3. juli 1924:
Proprietær Jens Peder Nicolai Pedersen.
Hulby Møllegård.
Født 21. dec. 1877 i Egerup, Boeslunde. Død 11. nov. 1955.
Søn af gårdejer P. Egerup.

Gift 9. sept. 1904 med Vilhelmine Sofie Kolding.

Præliminæreks. fra Skælskør Borgerskole.
Dalum Landbrugsskole.
Aftjente værnepligt og blev korporal i Livgarden.
1903 forpagter af Hulby Møllegård, som han overtog 1912.

Mange tillidshverv, bl.a. som medlem af tilsynsrådet for Korsør Sparekasse.

Skyttekonge: Købmand Strarup.

Gave: Skydeskive forestillende stuehuset på Hulby Mølle (opført 1887).
Malet af E. Aagard, samt et sølvskjold, som sidder på det grønne kongebandoler.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Platte er malet af: Eigil Aagaard, Foto Lars Moosdorf 2020.

Hulby Møllegård imens der endnu var bageri i bygningen med den høje skorsten, og som ligger på langs med lande vejen, vi er i 1936. Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

HB 2023