Manufakturhandler Erik Meincke

Fuglekongen 1975 – Statsminister 1987 til 1995 – Æresmedlem.