Skomagermester O. Møhr Johnsen

Fuglekongen 1912 – Æresmedlem 1945.