Tømrermester – Hartvig Marius Fønss Bruus

Fuglekongen 1894