Prokurator – Erik Gustav Strøbech

Fuglekongen 1869