Ingen Fugleskydning (1. Slesvigske krig)

Fugleskydning 1848