Ingen Fugleskydning – Kolera

Fugleskydning 1831 – 1834