Manufakturhandler Erik Meincke

Fuglekongen 1975 og Statsminister 1987 til 1995